تجهیز سیتی
شرکت ماشین سازی تبریز

شرکت ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز معرفی شرکت و اهداف و خط مشی ها تاریخچه  : طرح ایجاد کارخانه ماشین سازی تبریز براساس موافقت نامه همکاریهای فنی و اقتصادی دولت های ایران و چکسلواکی سابق با هدف تولید انواع ماشین افزار ، کمپرسورهای صنعتی ، پمپ های آب ، الکترو موتور ، لیفت تراک ، انواع موتورهای دیزلی ، […]