تجهیز سیتی
کنزاکس

معرفی شرکت کنزاکس

معرفی شرکت کنزاکس   شرکت کنزاکس ، فعالیت خود را از سال 1392 آغاز کرده است. این مجموعه با استفاده از 20 سال تجربه مدیران خود و منابع انسانی کارآمد و تحصیل کرده ، درصدد است ترکیبی از علم و تجربه را در هم آمیخته و در این مسیر موفق به تأمین بیش از 450 […]