تجهیز سیتی
کی دبلیوسی KWC

معرفی شرکت کی دبلیوسی KWC

معرفی شرکت کی دبلیوسی KWC تاریخچه KWC ایران اهمیت مصرف آب در کشور همواره یک وظیفه ملی و دغدغه های نهادهای دولتی و خصوصی بوده است . مصرف سرانه بالای کشور در مقایسه با مصرف اروپا هشدار دهنده می باشد . بحران الگوی مصرف آب ضرورت احداث کارخانه ای مجهز و با استاندارد های بالا […]